Prezentare

img_4060Din istoricul bisericii ortodoxe ucrainene Sighet

Biserica a fost construită pe locul unei foste biserici de lemn între 1803-1804. Nu se știe anul construcției bisericii vechi, dar se știe că a dăinut mulți ani și se presupune că au fost două biserici vechi din lemn înaintea acesteia. De la vechea biserică au rămas cinci cărți foarte vechi, între care un OCTOIH din 1601!

Biserica ridicată în 1803-1804 purta hramul “Nașterea Maicii Domnului” și după reparații ceva mai mari în 1894 i s-a schimbat sărbătoarea hramului. De atunci hramul bisericii a devenit „Înălțarea Sfintei Cruci” sărbătorare la care se adunau toți ucrainenii (numiți pe atunci ruși de la Rusia Kieveană) din Maramureș. Credincioșii veneau la sărbătoarea hramului pe jos, pe cai sau pe plute pe râul Tisa.

Între anii 1990-1997, biserica a cunoscut cele mai mari reparații, care s-au continuat chiar și în anul 2007. În acest timp biserica a fost și pictată de un grup de mari pictori de la Lvov, sub conducerea prof. Univ. De la Arte Plastice de la Lvov, prof. Ctin. Markovici.

Biserica are un mobilier foarte prețios, sculptura în lemn de stejar, iar scaunele de lângă pereții bisericii poartă amprenta sculpturii vechi ucrainene. Aceste lucrări au fost executate mai ales de sculptor prof. Vasile Pleș din Sighet.

Hristos cel euharistic este înconjurat în această biserică de un prețios odor ceresc: părticică din lemnul Sf.Cruci de la Golgota, primită de la Episcopul de Mucaci, într-un chip miraculos și 19 părticele de moaște de Sfinți.

Părticelele de moaște sunt de la următorii sfinți: Sf. Mitrop.martir Vladimir (+1918), Mucenicii Epictet și Astion, Cuv. Moise Ungurul (+1043), Cuv. Iov al Pociaevului (+1651), Cuv. Alexie al Ujinului (de la Paris), Mucenic. Mina, Cuv.Alexie Carpatinul (care a pătimit în temnița sigheteană între 1914-1918), Sf.Maxim Sandovici (+1918), martir pentru ortodoxie, Sf. Ev.Luca, cuv. Maria Magdalena, Cuv.Pimen cel Mare, cuv.Ilarion cel Mare, Mc.Alexandru, Cuv.Gherman, Drepții Ioachim și Ana, Cuv.Maria Egipteanca.

Considerăm că acest odor este în același timp odorul tuturor ucrainenilor ortodocși și tuturor sighetenilor rugători și apărători, cărora să le fie spre mântuire.

Din anul 2008, parohia scoate lunar foaie cu teme teologice „Glasul credinței” (în două limbi).
%d bloggers like this: